Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο από την Β΄τάξη

Στις 30-03-2017 επισκέφτηκε η Β΄τάξη με τους εκπαιδευτικούς:

Νάστου Μαρία και Κατερίνα το Λαογραφικό Μουσείο και ξεναγήθηκε για τη χρήση των παλιών αντικειμένων και τη χρησιμοποίησή τους .

Τα εργαλεία της υφαντουργική;ς τέχνης είναι πάρα πολλά και παρακολουθούν με προσοχή την χρήση τους.

Εδώ φαίνονται πολλών ειδών γουδιά.

Εδώ ενθουσιάζονται με τον αργαλειό

 

Ενημερώνονται για τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για να βγάλουν το κρασί

Βλέπουν καλούπια που χρησιμοποιούσε ο καπελάς για να φτιάξει ή να επιδιορθώσει τα καπέλα

Σκεύη και έπιπλα που χρησιμοποιούσαν από το 1800 και μετά και είναι από δωρεές ιδιωτών.

You may also like...