Οι εγγραφές αρχίζουν

Σας γνωρίζουμε ότι:

οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη για το σχ.έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 2 Μαΐου ως και 19 Μαΐου 2017 ,

καθημερινά από 8:30π.μ.ως 13:15μ.μ..

Στην Α΄τάξη εγγράφονται όσα παιδιά γεννήθηκαν από 1-1-2011 ως 31-1-2011.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας
  3. Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή , απ’όπου βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα εμβόλια
  4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης του μαθητή (Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.)
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χρύσανθος Παπαδόπουλος

You may also like...