Επικοινωνία με σχολείο της Πάφου στην Κύπρο.

Η Β’1  επικοινωνεί με Κύπρο

Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας και της Μελέτης για την επικοινωνία συνδεθήκαμε με skype με το  3ο Δημοτικό Σχολείο της  Πάφου στην Κύπρο και μιλήσαμε με τη δασκάλα και τα παιδιά της  Ε΄τάξης.

Μας μίλησαν για τα αξιοθέατα της Πάφου και τις εκδηλώσεις της.

Το κάθε παιδί της τάξης μας έγραψε ένα γράμμα για ένα παιδί της Ε΄τάξης του σχολείου της Κύπρου.

Στόχος η ανάπτυξη γραπτού λόγου και γνωριμία.

Μας απάντησαν οι μαθητές γραπτώς και η δασκάλα τους.

Μας έστειλαν επίσης και δώρα για το καθένα:Δύο μολύβια , δύο σβήστρες ,ξυλομπογιές και τρία τετράδια με φωτογραφίες του νησιού στο εξώφυλλο.

Τους ευχαριστούμε πολύ και επιφυλασσόμαστε …..

You may also like...