Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου για το διδακτικό έτος 2017-2018

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου για το διδακτικό έτος 2017-2018

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, στο γραφείο εκπαιδευτικών παρουσία του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου  για το διδακτικό έτος 2017-2018 με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Για την επιλογή εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από το ΠΔ  79/2017 (ΦΕΚ 109 τ. Α΄), την ΥΑ Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-09-2017 και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η διαδικασία επιλογής ανέδειξε μετά από κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους μαθητές/τριες των τμημάτων ΣΤ1 και ΣΤ2, τους παρακάτω μαθητές/τριες που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας για τις δύο περιόδους του διδακτικού έτους:
1η περίοδος: Αρχή διδακτικού έτους έως 31 Ιανουαρίου 2018.
Τμήμα:ΣΤ2
Σημαιοφόρος: Βορύλλας Δημήτριος

 

1ος Παραστάτης: Σκλαβούνη Μαρία

2ος Παραστάτης : Σούλι Έντισον

3ος Παραστάτης : Μασούρας Ιωάννης

4ος Παραστάτης : Καλαμάς Αλέξανδρος

5ος Παραστάτης : Σκρεμμύδας Αλέξανδρος

Υπεύθυνος κατάθεσης στεφανιού: Χριστόπουλος Αναστάσιος

 

2η περίοδος: Από 1-02-2018 μέχρι τέλους της σχολικής χρονιάς, με την ίδια διαδικασία κληρώθηκαν από τους μαθητές στου ΣΤ1 τμήματος:

Τμήμα:ΣΤ1
Σημαιοφόρος: Κομνηνός Παναγιώτης

1ος Παραστάτης: Παναγόπουλος Χρήστος – Παντελεήμων

2ος Παραστάτης : Σπαθάρης Βασίλειος

3ος Παραστάτης : Μπογιάννου Άρης

4ος Παραστάτης : Γκανάς Ηλίας

5ος Παραστάτης : Πλώτας Άγγελος

Υπεύθυνος κατάθεσης στεφανιού: Ευθυμίου Χρήστος

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες!

You may also like...