Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

51ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ             

                                          ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

 

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α.  «Λειτουργία Μουσικών Γυμνασίων» (Β΄1371) σας στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς – κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018. Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως 25 Ιουνίου 2018 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2610/521189.

 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

You may also like...