«Ουλαλούμ » μπάντα με πνευστά

Η μπάντα «Αλαλούμ» μας διασκέδασε και δημιούργησε με τα χαρούμενα μουσικά κομμάτια ευχάριστη διάθεση

στους στη λήξη του σχολικού έτους.

You may also like...