Επίσκεψη στο Μυθολογικό Πάρκο από την Γ΄τάξη

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν πολλά παιχνίδια και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες.

Έτσι εμπέδωσαν τους μύθους ευχάριστα και ενεργά!

You may also like...